YGtWIuFUOHL4GVHIbhQ4vWJGfWFBshVqYonGT2AHKmMriu9uL0
Zatiaľ nemáte v cenovej ponuke žiadne produkty

Veľkoobchod

Zaregistrovaným firemným partnerom poskytujeme:

- výrazné veľkoobchodné zľavy %%%

- bezplatné technické poradenstvo telefonicky, resp. cez vzdialenú plochu (TeamViewer) na vysokoodbornej úrovni priamo od profesionálnych technikov

- bezplatné individuálne technické školenia (zamerané na montáž systému, zapojenie, sprevádzkovanie a nastavenie SW) 

- možnosť zapojiť a sprevádzkovať modelovú situáciu prístupového systému vrátane inštalácie a nastavenia softvéru.

- BONUS odbornej podpory nášho technika pri vašej prvej inštalácii systému u zákazníka ZDARMA

- pravidelné predstavovanie noviniek produktov z portfólia – vždy budete o krok vpred pred vašou konkurenciou 

- my hľadáme produkty u výrobcov, testujeme, počúvame vaše požiadavky, vylepšujeme technické parametre

- vy ste odborne zaškolení a úspešní pri získavaní nových zákaziek          

Konkurenčná výhoda

- bohaté a dlhoročné skúsenosti s technickými riešeniami u množstva zákazníkov, získané počas inštalácií ponúkaných prístupových a komunikačných systémov 

- konkurenčná výhoda oproti spoločnostiam venujúcim sa len predaju tovaru

Bonusové služby a výhody pri podpise Rámcovej zmluvy

Obchodné podmienky

Záručné podmienky