U2GXgFIXJDwxGCh8kvOy2iKMlVj3rqO4qTYx1hu17Kk
Zatiaľ nemáte v cenovej ponuke žiadne produkty

Veľkoobchod

Zaregistrovaným firemným partnerom poskytujeme:

- výrazné veľkoobchodné zľavy

- bezplatné technické poradenstvo telefonicky resp. cez vzdialenú plochu TeamViewer

- poradenstvo na vysokej odbornej úrovni

- bezplatné individuálne technické školenia

Konkurenčná výhoda

- bohaté a dlhoročné skúsenosti s technickými riešeniami u množstva zákazníkov, získané počas inštalácií ponúkaných bezpečnostných systémov  

- konkurenčná výhoda oproti spoločnostiam venujúcim sa len predaju tovaru

Obchodné podmienky

Záručné podmienky