8X2gO69ysdtw2J5xtEf3qPCca0TiEUWMRZ2G5cexqH3sq90UNf
Zatiaľ nemáte v cenovej ponuke žiadne produkty

Dochádzkový systém

Pre dochádzkové systémy používame systém Aktion. Dochádzkový systém Aktion umožňuje rýchlu registráciu osôb na elektronických termináloch pomocou osobných bezkontaktných identifikátorov (karty, kľúčenky, ...) alebo biometrie (odtlačky prstov, očná dúhovka). Vedúcim pracovníkom výrazne zjednodušuje administratívnu prác spojenú s kontrolou dochádzky podriadených pracovníkov. Systém jednoznačne vykazuje aktuálnu prítomnosť aj celkový čas strávený na pracovisku.

Dochádzkové terminály

Pre identifikáciu osôb je možné využívať niekoľko typov dochádzkových terminálov a snímačov. Zariadenia môžu zároveň slúžiť pre otváranie vstupných dverí alebo odblokovanie turniketov. Medzi ďalšie možnosti patrí:

 • Identifikácia osôb bezkontaktnou kartou alebo odtlačkom prstu
 • Zabezpečenie proti duplikátom kariet (technológia HS)
 • Ovládanie z klávesnice alebo dotykového displeja
 • Zobrazenie informácií o odpracovanej dobe na displeji
 • On-line/off-line prevádzka a záloha proti výpadku el. energie
 • Pripojenie do siete Ethernet

Software

Systém evidencie dochádzky poskytuje užívateľom zobrazenie dát celkom v niekoľkých úrovniach. V rámci vyhodnotenia môže užívateľ vykonávať ručné opravy dát vrátane doplnenia chýbajúcich záznamov. Dochádzkový software je sieťový a môžu ho využívať vedúci pracovníci aj jednotliví zamestnanci v závislosti od pridelených prístupových oprávnení. Pre internetových užívateľov je k dispozícii webová nadstavba.

Evidencia dochádzky - pracovný výkaz Evidencia dochádzky - prechody Evidencia dochádzky - mesačný prehľad Evidencia dochádzky - webová nadstavba

Pracovný výkaz Prechody Mesačný prehľad Webová nadstavba

 • Tlačenie pracovných výkazov
 • Tvorba prehľadových zostav (bonusy, stravné lístky apod.)
 • Schvaľovanie dochádzky vedúcimi pracovníkmi
 • Uzávierky mesačných dát
 • Export dát do mzdových programov